2015-07-16 Thu
O kakita'an no Fata'an sapalengaw ato ci afedo'ay | 馬太鞍部落大頭目 既是部落領袖也是祭師
Amis Paratuhay to singpung
阿美族語 主播
Ohay.Sewana歐嗨.思娃娜阿美族.海岸阿美族語Amis
Ohay.Sewana
阿美族.海岸阿美族語
歐嗨.思娃娜
Ci Ohay-Sewana kako
Panganganan no matu’asay i takuwanan,nai pasawali Ciwkangan ko tu’as ako。misi’ayaway to kalumuwadan no cidal,midaoy to lotok to riyar ato kinaira no salawacan ko ’orip niyam,tada makapahay a niyaro’,o mapapaliway a masasipadangay ko fiyawfiyaw。
I tu’as awa ko nafaloco’ an ako to maan,nika yamisatapang i picudadan a mikerir to mitiliday,ato micumod i Yincumin TV a paratoh to singpung i。tada manikaw to suwal ato demak ato serangawan no niyaro’,safaloco’an a mipatusuk a minanam、o suwal、to serangawan、to rayray 、ato kimad no matu’asay,ato lekakawa no mita masapangcahay。
「O saka talulong no fana’ nomita to serangawan ko suwal,ano mafukil to no tireng a suwal,samaneng a mihapinang ko serangawan no niyaro’,a midocong to demak no tatu’asan。」
Ano ca pikihatiya to saopu no pulong,ato pikaput to ilisin no niyaro’,ca pakadocong kita to nano tu’asan a demak,o mamalasawad ko suwal a malahedaw to ko masaPangcahay。

Amis 2015-12-03 Thu

Amis 2015-11-26 Thu

Amis 2015-11-19 Thu

Amis 2015-11-05 Thu

Amis 2015-10-29 Thu

Amis 2015-10-29 Thu

Amis 2015-10-22 Thu

Amis 2015-10-15 Thu

O kakita'an no Fata'an sapalengaw ato ci afedo'ay

2015-07-16 Thu

O pilimo'ot no mato'asay malawidang kanganga'ay

2015-07-09 Thu

O cukor no tiring o mamipatay i tisowan

2015-07-02 Thu

o 'aresing ko cokap a malingad o fo'is ko kafong a minokay

2015-06-25 Thu

Nanay mafana' ho midongdo sa ko longoc no mato'asay

2015-06-18 Thu

O tatodong to no miheca'an patangican ko kararamod

2015-06-11 Thu

Caay piteked to kinaira ko finawlang no pangcah a pafatis

2015-06-04 Thu

I 'ayaw a micomod i selal ira ko sapipakasaw i pakarongay

2015-05-28 Thu

Amis O citing no Pangcah
阿美族語 新聞辭典
sapipa’ading
為了權益
patosokan no narikec
立法目的
saka’orip ato sakatenak
生存發展
sakasasingaay
共存共榮
citudongay to demak
主管機關
sanga’ to rikec
制定本法
tatudong no kalungangan
名詞定義
nano tatu’asan a kamaro’an
傳統居住
(nano) tatu’asan a kapulongan
傳統領域
tatapangan a salongoc
基本權利