2015-10-26 Mon
| 原視【族語新聞】午間 新聞e達
Sakizaya misakamuay
撒奇萊雅族語 主播
Dungi Kulang蔡宜庭撒奇萊亞族Sakizaya
Dungi Kulang
撒奇萊亞族
蔡宜庭
ci Dungi kaku, wawa nu Sakizaya ,tatenga’ay a Sakizaya, u wina aku aci ama
aku u Sakizaya amin, i hupuay ku niyazu’ aku, u malukay ku luma’ niyam. sabalakiay ku mihcaan aku i tini, malabai tu kaku, caay ku baki aku, ci mayaw ku ngangan niza, a pasubana’en aku ciniza tu nu Sakizaya a kamu, ngaay a matineng misakamu, izaw tu ku mikilulay i takuan.

Sakizaya 2015-12-07 Mon

Sakizaya 2015-11-16 Mon

Sakizaya 2015-11-09 Mon

Sakizaya 2015-11-02 Mon

Sakizaya 2015-10-26 Mon

Sakizaya 2015-10-12 Mon

Sakizaya 2015-10-05 Mon

Sakizaya 2015-09-28 Mon

U canan ku palumaan ni bai a heci.

2015-07-20 Mon

u heci i pituay a bulad

2015-07-13 Mon

u lami' nu niyazu' i pituay a bulad

2015-07-06 Mon

hica han nu mita ku cilekay

2015-06-29 Mon

u canan ku pahabayan ni ina i luma'

2015-06-22 Mon

nipahabayan ni ina

2015-06-15 Mon

canan a cilekay ku i lalabuay nu luma'

2015-06-08 Mon

u canan ku sapicikcik tu lami' atu titi' ni mita?

2015-06-01 Mon

Sakizaya u sapasingbung a cudad
撒奇萊雅族語 新聞辭典
ngicawcalru
珊瑚