2015-12-03 Thu
| 原視【族語新聞】午間 新聞e達
Amis Paratuhay to singpung
阿美族語 主播
Ohay.Sewana歐嗨.思娃娜阿美族.海岸阿美族語Amis
Ohay.Sewana
阿美族.海岸阿美族語
歐嗨.思娃娜
Ci Ohay-Sewana kako
Panganganan no matu’asay i takuwanan,nai pasawali Ciwkangan ko tu’as ako。misi’ayaway to kalumuwadan no cidal,midaoy to lotok to riyar ato kinaira no salawacan ko ’orip niyam,tada makapahay a niyaro’,o mapapaliway a masasipadangay ko fiyawfiyaw。
I tu’as awa ko nafaloco’ an ako to maan,nika yamisatapang i picudadan a mikerir to mitiliday,ato micumod i Yincumin TV a paratoh to singpung i。tada manikaw to suwal ato demak ato serangawan no niyaro’,safaloco’an a mipatusuk a minanam、o suwal、to serangawan、to rayray 、ato kimad no matu’asay,ato lekakawa no mita masapangcahay。
「O saka talulong no fana’ nomita to serangawan ko suwal,ano mafukil to no tireng a suwal,samaneng a mihapinang ko serangawan no niyaro’,a midocong to demak no tatu’asan。」
Ano ca pikihatiya to saopu no pulong,ato pikaput to ilisin no niyaro’,ca pakadocong kita to nano tu’asan a demak,o mamalasawad ko suwal a malahedaw to ko masaPangcahay。

Amis 2015-12-03 Thu

Amis 2015-11-26 Thu

Amis 2015-11-19 Thu

Amis 2015-11-05 Thu

Amis 2015-10-29 Thu

Amis 2015-10-29 Thu

Amis 2015-10-22 Thu

Amis 2015-10-15 Thu

O kakita'an no Fata'an sapalengaw ato ci afedo'ay

2015-07-16 Thu

O pilimo'ot no mato'asay malawidang kanganga'ay

2015-07-09 Thu

O cukor no tiring o mamipatay i tisowan

2015-07-02 Thu

o 'aresing ko cokap a malingad o fo'is ko kafong a minokay

2015-06-25 Thu

Nanay mafana' ho midongdo sa ko longoc no mato'asay

2015-06-18 Thu

O tatodong to no miheca'an patangican ko kararamod

2015-06-11 Thu

Caay piteked to kinaira ko finawlang no pangcah a pafatis

2015-06-04 Thu

I 'ayaw a micomod i selal ira ko sapipakasaw i pakarongay

2015-05-28 Thu

Amis O citing no Pangcah
阿美族語 新聞辭典
sanga’ to rikec
制定本法
sapipa’ading
為了權益
(nano) tatu’asan a kapulongan
傳統領域
sakasasingaay
共存共榮
patosokan no narikec
立法目的
citudongay to demak
主管機關
nano tatu’asan a kamaro’an
傳統居住
saka’orip ato sakatenak
生存發展
tatudong no kalungangan
名詞定義
tatapangan a salongoc
基本權利